Condicions i termes legals

1. INTRODUCCIÓ

A continuació hi ha els termes i les condicions que regulen l’accés, les normes i l’ús dels continguts, així com la protecció de les dades del web http://www.culleradeboix.com/ (d’ara endavant, el WEB). Pel WEB s’entenen totes les pàgines i els seus continguts propietat del Grup Cullera de Boix, als quals s’accedeix a través del domini http://www.culleradeboix.com/ i els seus subdominis.

 

Mitjançant el WEB es pretén apropar als clients i usuaris del restaurant els serveis d’informació i reserva, així com qualsevol altre servei que en el seu moment s’estimi oportú.

 

La utilització d’aquest WEB, així com dels serveis que es posen a disposició de l’usuari des de la pàgina, suposarà l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions generals recollides en el present Condicions i termes legals (conegut també com Avís legal i Política de privacitat), motiu pel qual l’usuari haurà de ser conscient de la importància de llegir-les cada cop que visiti el WEB.

 

El fet d’accedir a aquest WEB implica el coneixement i acceptació d’aquest document, de manera que el Grup Cullera de Boix recomana a l’usuari la seva impressió o descàrrega, amb la posterior lectura detallada cada cop que accedeixi al WEB.

2. IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DE L’ESPAI WEB

El titular del WEB és el Grup Cullera de Boix, tal com es denomina en aquestes Condicions i termes legals, amb denominació fiscal com a PataColls S.L. i domicili social a la ronda Sant Pere 24, 08010, a Barcelona, i amb el CIF B-43375872.

3. ÚS DEL WEB

Mitjançant l’acceptació de les presents Condicions i termes legals l’usuari es compromet a utilitzar aquest WEB i els serveis posats a la seva disposició de la manera com s’estableix en aquest text.

 

No s’autoritza a utilitzar aquest WEB ni els seus serveis amb finalitats il·lícites i/o contràries a les finalitats establertes en aquest text, que puguin ser lesives en els drets i/o interessos a tercers o que puguin malmetre el WEB o impedir-ne el correcte funcionament o dels serveis que s’hi ofereixen ara i en el futur.

 

4. ÀMBIT DEL WEB I RESPONSABILITAT DE L’USUARI

El WEB es troba comprès en el domini http://www.culleradeboix.com/. S’entendrà com a usuari qualsevol persona que accedeixi, navegui o utilitzi els continguts i/o serveis que es puguin trobar al WEB en tot moment. Aquests usuaris accepten els termes i les condicions sense cap condició o reserva.

 

L’accés i ús del WEB i, per tant, l’acceptació dels termes i les condicions, incloent-hi la política de privacitat i qualssevol altres termes i condicions particulars que puguin incloure apartats o serveis específics del WEB, es fa per a persones més grans de 18 anys o, en el cas de menors d’edat, tutelades, és a dir, que actuen sota la deguda supervisió del tutor o responsable legal.

 

L’accés al WEB és responsabilitat exclusiva dels usuaris. Els riscos derivats de la utilització del WEB per part de l’usuari aniran únicament a càrrec seu. No és objecte de garantia per part del Grup Cullera de Boix: (I) la infal·libilitat, la disponibilitat, la continuïtat, les deficiències i/o inexistència de la seguretat del WEB; (II) que el contingut del WEB o la informació que passa a través de la pàgina estigui lliure de virus o d’altres elements lesius, així com d’errors o omissions; (III) la seguretat en la utilització que l’usuari faci del WEB.

 

El Grup Cullera de Boix no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic motivats per causes alienes a l’empresa.

 

Tampoc serà responsable de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues del seu centre de processos de dades, de línies telefòniques, en el sistema d’internet o en altres sistemes electrònics; ni de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il•legítimes fora del seu control.

 

Així mateix, s’exonera el Grup Cullera de Boix de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués provocar a l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació facilitada que procedeixi de fonts alienes. El fet d’accedir a aquest WEB no suposa establir cap tipus de relació de caràcter comercial entre el Grup Cullera Boix i l’usuari.

5. ACTUALITAT I MODIFICACIÓ DE LA INFORMACIÓ

La informació que apareix en aquest WEB és vigent en la data de la seva última actualització. El Grup Cullera de Boix es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació d’aquest WEB, amb la possibilitat de limitar-la o impedir-hi l’accés. El Grup Cullera de Boix es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment, els canvis que estimi convenients i sense previ avís.

 

Els continguts i serveis oferts al WEB són de naturalesa canviant i, per tant, la companyia es reserva el dret de modificar sense previ avís aquests termes i condicions per ajustar-los al nou contingut. En conseqüència, l’usuari reconeix i accepta l’obligació de revisar i complir les condicions vigents en tot moment.

6. CONTINGUTS DE TERCERS

El Grup Cullera de Boix realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que apareixen en aquest WEB. Tot i això, no garanteix ni es responsabilitza de les conseqüències que es puguin derivar dels errors que puguin aparèixer en els continguts d’aquest WEB proporcionats per tercers.

 

El Grup Cullera de Boix no es responsabilitza de cap manera d’aquells continguts, activitats comercials, productes i serveis inclosos que es puguin visualitzar mitjançant enllaços a altres pàgines web. La presència dels enllaços al WEB té una finalitat merament informativa i en cap cas suposa el suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.

 

Aquests enllaços no representen cap tipus de relació entre Grup Cullera de Boix i les empreses o particulars titulars dels webs als quals es pot accedir mitjançant aquests enllaços. Aquestes empreses o particulars tenen el dret de retirar de manera unilateral, en qualsevol moment i sense previ avís els enllaços que poguessin aparèixer al nostre WEB.

7. RESPONSABILITATS I GARANTIES LIMITADES

El Grup Cullera de Boix es compromet a fer tots els possibles per mantenir el funcionament del WEB en condicions òptimes d’ús, així com evitar errors de servidor, de programació i dels continguts i/o serveis que s’hi ofereixen. No obstant això, la companyia no assumeix cap responsabilitat respecte dels errors eventuals que puguin sorgir i, per tant, no garanteix el ple funcionament de tot el que el WEB ofereix.

 

Sense perjudici del que s’ha esmentat, la companyia garanteix que voluntàriament el WEB no incorporarà programari maliciós (malware), virus i altres scripts o programes de naturalesa malintencionada i es compromet a informar, mitjançant la política de privacitat, de tot l’ús d’aplicacions i d’altres programes, scripts, etc. que recullin dades de l’usuari que puguin ser objecte de tractament posterior.

 

La companyia informa l’usuari que diversos continguts i/o serveis oferts dins el WEB poden ser proveïts per tercers i que, per tant, per accedir-hi o fer-ne ús l’usuari també haurà d’acceptar els termes i les condicions dels tercers. En tot cas, l’usuari allibera de tota responsabilitat la companyia respecte de totes aquelles qüestions vinculades a continguts i/o serveis de tercers que s’identifiquin expressament com a tercers (exemple: validació per a Twitter i Facebook).

 

La companyia pot citar, mostrar i referir-se a manifestacions, publicacions i altres informacions o materials gràfics o audiovisuals de tercers, i no es fa responsable de la veracitat, el rigor, l’opinió i la qualitat d’aquests. En tot cas, la companyia no es fa responsable dels diversos danys i perjudicis que pugui ocasionar la discontinuïtat dels serveis, continguts i funcionalitat del WEB, així com tampoc de qualsevol altra anomalia que presenti la pàgina, incloent-hi virus, programari maliciós (malware), scripts i programes maliciosos que resultin de la interferència no autoritzada de tercers o de tercers autoritzats que siguin víctima d’interferències d’altres tercers.

8. NAVEGACIÓ, ACCÉS I SEGURETAT

 

La companyia fa els màxims esforços perquè la navegació es realitzi en les millors condicions i s’evitin perjudicis de qualsevol naturalesa. El Grup Cullera de Boix no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol índole, que puguin tenir els usuaris que utilitzin el WEB amb altres navegadors o versions diferents dels navegadors per als quals ha estat dissenyat el WEB.

 

Tampoc es responsabilitza ni es garanteix que l’accés a aquest WEB sigui ininterromput o que estigui lliure d’error. Tampoc que el contingut o software per accedir-hi estigui lliure d’error o causi un dany. En cap cas el Grup Cullera de Boix serà responsable de les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés i l’ús del WEB, incloent-hi, però sense limitar, els ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

 

Tampoc es fa responsable dels danys que puguin ocasionar als usuaris per un ús inadequat d’aquest WEB. En concret, no es fa responsable de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que es puguin produir. Els serveis oferts en aquest WEB només poden ser utilitzats correctament si es compleixen les especificacions tècniques per a les quals ha estat dissenyat.

9. PROTECCIÓ DE DADES I POLÍTICA DE PRIVACITAT

El Grup Cullera de Boix respecta i compleix la legislació vigent en protecció de dades i, en concret, de la llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant, LOPD) i el reglament que la desenvolupa (reial decret 1720/2007), així com la resta de normativa aplicable.

 

9.1. Dades recollides a través de formularis

En el cas que faciliteu les vostres dades personals a través d’aquesta seu electrònica, el tractament que se’n pot derivar se sotmet a les previsions de la LOPD.

 

Si voleu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició (drets ARCO) en relació amb les vostres dades de caràcter personal tractades pel Grup Cullera de Boix en els termes i les condicions que preveu el títol III de la LOPD, us podeu adreçar a:

 

Grup Cullera de Boix – PataColls S.L
Ronda Sant Pere, 24,
08010 Barcelona

 

D’acord amb el que disposa l’article 24 del reglament de la LOPD, també podeu formular les vostres sol·licituds d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició utilitzant altres mitjans, sempre que aquests permetin acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud i que aquesta sol·licitud contingui els elements especificats en l’article 25.1 del LOPD.

10. SOBRE L’ÚS DE ‘COOKIES’

L’accés a aquest WEB pot implicar la utilització de cookies, tant a les seves pàgines com a les pàgines enllaçades d’altres webs. Els usuaris que no desitgin rebre cookies o vulguin ser informats de la seva fixació poden configurar el seu navegador per evitar-ho o permetre-ho.

11. PROPIETAT INTEL•LECTUAL I DRETS D’AUTOR

El Grup Cullera de Boix declara que (tret que s’indiqui el contrari) els textos, les imatges, les il·lustracions, els dissenys, les icones, les fotografies, els segments de vídeo, els segments de so i altres materials que es trobin al WEB i qualsevol altra creació intel·lectual (en endavant denominats continguts) han estat creats i són de titularitat exclusiva de Grup Cullera de Boix o de terceres persones físiques o jurídiques que n’han autoritzat l’ús.

 

Els continguts del WEB són objecte de propietat intel•lectual, amb les excepcions previstes en l’article 13 del reial decret legislatiu 1/1996, del 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei de propietat intel·lectual. Per tant, qualsevol ús o reproducció que les persones usuàries facin d’aquests continguts o d’altres que es puguin incloure en el futur, s’ha de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa esmentada.

 

El grup Cullera de Boix explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos al WEB i el blog corporatiu (GurmetBoix) que són objecte de propietat intel·lectual i industrial.

 

L’usuari no pot suprimir ni alterar cap signe distintiu utilitzat al WEB, com són, amb caràcter no exhaustiu, marques, noms comercials (gràfics, logotips, etc.), el copyright i altres dades identificatives dels drets de la companyia o de tercers titulars incorporats al WEB. L’usuari no podrà utilitzar el nom ni les marques, els símbols, els logos o els signes distintius de titularitat del Grup Cullera de Boix sense el consentiment exprés i per escrit del titular.

 

El Grup Cullera de Boix es reserva el dret d’emprendre les accions, els procediments i les mesures cautelars procedents previstos en la legislació de propietat intel·lectual, en relació amb la comissió d’infraccions de la normativa sobre propietat intel·lectual per part dels usuaris. Les infraccions que es cometin amb motiu de la utilització fraudulenta de la informació i dels continguts del WEB poden comportar les sancions legalment previstes, en especial, en el Codi Penal (articles 270 i següents).

 

En cas que qualsevol usuari o tercer consideri que qualsevol dels continguts existents en el WEB li suposa una violació dels drets d’autor o altres drets de protecció de la propietat intel·lectual, demanem que ho comuniqui a la següent direcció:

 

Grup Cullera de Boix – PataColls S.L
Ronda Sant Pere, 24,
08010 Barcelona

¿Quieres recibir nuestras últimas recetas?

Subscriu-te al nostre newsletter i coneixeràs
les promocions, menús i l'última hora
de Cullera de Boix!